Naisryhmä PINAY

Naisryhmä PINAY

PINAY-ryhmän perustajia opiskelemassa adobon valmistamista.

PINAY on lempinimi ja tarkoittaa filippiiniläistä naista (filipina = pinay). Filippiinit-seuran naisryhmä käytti aikoinaan nimeä leikkimielellä ikään kuin se olisi muodostettu sanoista Pienten Innokkaiden Naisten Aktiivinen Yhdistys. Ryhmä perustettiin kesäkuussa 1994 edistämään Filippiinit-seuran solidaarisuustyötä erityisesti filippiiniläisnaisten keskuudessa.

  • Heti perustamistaan seuraavana vuonna 1995 ryhmä joutui osallistumaan ns. naiskauppakeskusteluun (ks. alla). PINAY-ryhmä mm. järjesti yhdessä maahanmuuttajajärjestön, Suomalais-filippiiniläisen yhdistyksen, kanssa paneelikeskustelun, josta tuli mediatapahtuma.
  • Syksyllä 1996 ryhmä julkaisi kirjan Kauniit ja rohkeat filippiinat vastineeksi filippiiniläisnaisista luodulle yksipuoliselle kuvalle. Kirja oli menestys ja siitä otettiin uusi painos 1998.
  • Ryhmä valmisti valokuvanäyttelyn filippiiniläisten lasten elämästä 1997. Näyttelyä voi lainata esim. kirjastoihin ja kouluihin sekä tapahtumiin.
  • PINAY-ryhmän suurin saavutus oli filippiiniläisten naiskirjailijoiden suomennoskokoelma Tulikärpänen – filippiiniläisiä novelleja, joka julkaistiin huhtikuussa 2001.
  • Ryhmä on tukenut Suomeen muuttaneita ja muuttavia filippiiniläisiä naisia tiedottamalla maahanmuuttajajärjestöjen toiminnasta ja yhteiskunnan tukimuodoista sekä suoralla neuvonnalla mm. sähköpostin avulla ja Facebookin kautta.

Naiskauppakeskustelu

Syksyllä 1995 Suomessa käytiin laaja mediakeskustelu filippiiniläisten naisten välityksestä Suomeen. Keskustelun varsinaisesti avasi Riitta Vainion artikkeli Helsingin Sanomissa 4.9.1995. Artikkeli esitteli sittemmin hyvin tunnetuksi tulevan Sir Vilin eli Veli Karppasen välitystoimintaa. Keskusteluun osallistuivat useimmat päivälehdet ja muu media. Sitä ennen jo kuitenkin mm. Matti Mäkelän kirja Kaksi vaimoa oli provosoinut pohdiskelua aasialaisten naisten maahantuonnista.

Naiskauppakeskustelun peruskysymys oli, onko vaimovälitys laillista ja tasa-arvoista vai ei. Keskustelu johti myös kahteen eduskuntakyselyyn ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kannanottoihin. Niiden vauhdittamana Oikeusministeriö perusti työryhmän pohtimaan, olisiko tarvetta rajoittaa vaimovälitystä lailla.

PINAY-ryhmä tuki Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kantaa, että naiskauppa pitäisi kieltää lailla. Huolimatta Oikeusministeriön työryhmän kielteisestä kannasta lakiin 1998 PINAY-ryhmä uskoo edelleen, että naiskauppaa ei pystytä valvomaan muiden lakien puitteissa. Vaikka naisten välitys juuri Filippiineiltä vähentyi kohun ja viranomaisten toimenpiteiden takia, vastaava toiminta on edelleen mahdollista muista maista ja muiden välittäjien toimesta. PINAY-ryhmä ei vastusta kansainvälisiä avioliittoja. Kuitenkin ns. naiskaupassa on kysymys naisten esineellistämisestä kauppatavaraksi sekä etnisestä ja sukupuolten välisestä eriarvoisuudesta.

Aineistoa naiskauppakeskustelusta

Biaudet et. al. Vaimojen tuonnin laillisuuden selvittämisestä. Kirjallinen kysymys 187/1995 vp. 27.9.1995.

Jungar, Katarina. (1997). Rebeller i det fördolda: Filipinska kvinnors livssituation i Finland. Pro gradu, Sociologiska institutionen, Åbo Akademi.

Lounasheimo, Paula (1999). Silence of the Brides: Views on the Filipino Mail-Order Bride Phenomenon in Finland. Master’s thesis, Institute for Cultural Research, Department of Cultural Anthropology, University of Helsinki.

Niinistö, Sauli. Vastaus kirjalliseen kysymykseen 187/1995 vp. 16.10.1995.

Rahtu, Toini (2005). Vilin pilkka. Erään haastattelun ääniä. Teoksessa Referointi ja moniäänisyys. Toim. Haakana, Markku & Jyrki Kalliokoski. Tietolipas 206, SKS. Helsinki.

Republic Act No. 6955 (1990). Filippiinien senaatin 13.6.1990 hyväksymä laki naisten välityksen kieltämisestä.

Suhonen, Eeva (2000). Sir Vili ja filippiiniläisvaimot – kirjoittelu Helsingin Sanomissa 1995Pro gradu -työ, Viestinnän laitos, Helsingin yliopisto.

Ulkomaalaisten vaimojen välitys. (1998). Työryhmän mietintö, Oikeusministeriö. (Intermediating foreign wives, working group memorandrum, Ministry of Justice)

Vaimovälitys Filippiineiltä Suomeen: muistio ilmiöstä ja toimenpiteiden tarpeesta. TANE 31.10.1995. (Mail-order brides from the Philippines to Finland: memorandrum about the issue and necessity of action.)

Vartti, Riitta (1996). Sir-Vili -ilmiö – kommentti naiskauppakeskusteluun. Naistutkimus 4/1996. (Ks. myös Kauniit ja rohkeat filippiinat, 1996 ja toinen painos 1998.)


Tehokasta apua, tukea ja toimintaa maahanmuuttajanaisille

Monika-Naiset liitto ry

Monika-Naisten tavoitteena on turvallinen ja moniarvoinen arki kaikille. Palvelumme tukevat maahanmuuttajanaisten hyvinvointia ja aktiivista kansalaistoimintaa ja ehkäisevät syrjäytymistä.

MoniNaisten Talo 
Helsingissä ja Mikkelissä on monikulttuurinen kohtaamispaikka maahanmuuttajanaisille. Tarjoamme henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa, monipuolista ryhmätoimintaa ja tukea kotoutumiseen.

Voimavarakeskukset, turvakoti Mona ja valtakunnallinen päivystävä puhelin (24 h) 
auttavat väkivaltaa kokeneita tai sen uhan alla eläviä maahanmuuttajanaisia, -tyttöjä ja -lapsia. Tarjoamme mm. ohjausta, neuvontaa, ratkaisuja väkivallasta irrottautumiseen, tukea arjesta selviytymiseen ja viranomaisasiointiin sekä vertaistukea.

Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia ja kaikki keskustelut käydään luottamuksellisesti. Apua on mahdollista saada useilla eri kielillä. Turvakoti Mona, päivystävä puhelin 24 h: 09 692 2304

Osoite: Hermannin Rantatie 12 A, Helsinki

https://monikanaiset.fi/

Facebook-sivu https://fi-fi.facebook.com/monikanaiset

Dayuhang Babae, Alam mo ba ang iyong mga karapatan?

Monika-Samahang Pangkababaihan

Ang Monika-Samahang Pangkababaihan, ng mga kababaihann galing sa iba’t ibang panig ng mundo, ay itinatag noong 1999 na isang samahan ng may iba’t ibang kultura. Ang layunin ng samahan ay upang makatulong sa mga kababaihan, pati ng kanilang mga anak, na nakaranas ng karahasan. Ang samahang ito ay nagpapayo kung papaano maiiwasan ang mga pangyayaring mararahas, at nagpapayo din upang maisaayos at maibagay ng dayuhan ang kanyang buhay dito sa Finland.

Maaari kaming tawagan sa loob ng 24 na oras
09 692 2304

Ang mga taga-tulong na sasagot sa telepono ay mga nag-aral tungkol sa mga kalagayang ito. Maaari nating pag-usapan ang tungkol sa iyong suliranin at magkasama nating pagiisipan kung paano at saan ka makakahanap ng iba pang tulong.