Lasten hyväksikäyttö

Mitä on lapsipornografia?


Lapsipornografia on lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, joka usein liittyy lapsiprostituutioon, seksiturismiin ja lapsikauppaan.

YK:n Lasten oikeuksien yleissopimuksen (LOS) lisäpöytäkirja lapsikaupasta, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta määrittelee lapsipornografian seuraavasti:

“Child pornography means any representation, by whatever means, of a child engaged in real or simulated explicit sexual activities or any representation of the sexual parts of a child for primarily sexual purposes”

Lapsipornografiaa levitetään perinteisen median kuten lehtien, videoiden ja valokuvien kautta, internetistä on kuitenkin tullut suurin välityskanava.

Hyväksikäyttäjät

 • Pedofiili: useimmiten mies, jonka kiinnostus kohdistuu tietynikäisiin lapsiin, lähes aina kerää lapsipornografiaa
 • Laajat seksirenkaat: organisoitunut aikuisten ryhmä, etsii lapsia, tuottaa ja välittää pornografiaa
 • Seksituristi: useimmiten aikuinen mies, joka maksaa seksipalveluista lapsen kanssa
 • Parittaja: välittää lapsia asiakkailleen, kerää suurimman osan maksusta
 • Lapsipornografian taustatekijät muodostavat monimutkaisen verkoston, jossa eri tekijät johtavat toiseen. Köyhyyden takia vanhemmat sallivat ulkomaalaisten pedofiilien ja seksituristien oleskella lastensa seurassa, jos nämä esim. tarjoutuvat kouluttamaan lasta tai antavat tälle muita merkittäviä lahjoja.

Edistäviä tekijöitä

 • Teknologia: internet, digitaaliset kamerat, kännykät
 • Laajalle levinnyt prostituutio, seksiturismi ja lasten kaupallinen seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Köyhyys
 • Pornografian yleinen saatavuus
 • Heikko lakien toimeenpano ja valvonta

Lapsipornografia Filippiineillä


Laajalle levinnyt prostituutio ja seksiturismi sekä lakien löysä valvonta houkuttelevat pedofiilejä ja pornografian tuottajia Filippiineille. Prostituutio yhdessä köyhyyden kanssa takaa helpon pääsyn lasten luokse. Tapaukset jäävät useimmiten raportoimatta.

 • Suurin osa raportoiduista lapsipornografiatapauksista on ulkomaalaisten tekemiä
 • Toimintaan on osallistunut sekä yksityishenkilöitä että syndikaatteja
 • Filippiiniläiset toimivat usein ulkomaalaisten tuottajien liikekumppaneina
 • Pornografiaa tuotetaan cyber-seksikahviloissa, vartioiduissa yksityistaloissa ja internet-kahviloiden takahuoneissa
 • Pedofiilit ottavat lapsista kuvia omiin tarkoituksiinsa tai levitykseen suljetulle asiakasrenkaalle


Lait ja oikeusjärjestelmä

Filippiineillä on jo olemassa useita lakeja, jotka kieltävät lasten seksuaalisen hyväksikäytön mm. pornografiassa:

 • Revised Penal Code
 • The Child Abuse Law (RA 7610)
 • Anti-Trafficking Persons Act (RA 9208)
 • The Law on Eliminating Worst Forms of Child Labor (RA 9231)
 • Executive Order 265 on Transnational Crime
 • Electronic Commerce Law (RA 8792)

Kuitenkaan ei ole selkeää yhtä lakia lapsipornografiasta. Nykyisissä laeissa lapsipornografia on epäselvästi määritelty ja lapsipornon hallussapito ei ole rikos.

Työn alla olevat toimenpiteet

 • Lakiehdotuksen muotoilu lapsipornografiasta
 • Oikeusavun kehittäminen uhreille
 • Juttujen syyttämisen tehostaminen
 • Eri järjestöjen ja hallituksen elinten välinen yhteistyö
 • Monitorointimekanismin kehittäminen
 • Informointi ja tiedottaminen
 • Terapiapalvelujen kehittäminen

Tulevaisuuden haasteita

 • Uuden lain hyväksyntä, toimeenpano ja valvonta
 • Kuinka saada Internet-operaattorit ja luottokorttiyhtiöt mukaan lapsipornografian torjuntaan
 • Kansainvälinen yhteistyö
 • Asenteiden muutos, niin että lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ei olisi sallittua
 • Tarve lisätutkimukselle

Esitelmän laatija

Anna Piskonen on toiminut Filippiineillä vuosina 2003-2005 apulaisasiantuntijana UNICEFin lastensuojeluyksikön eri kampanjoissa, jotka ovat käsitelleet mm. lapsikauppaa ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, lapsia sotilaallisten konfliktien jaloissa ja viimeksi myös lapsia ja aidsia. UNICEF tutkii, tiedottaa ja tukee filippiiniläisiä viranomaisia ja kansalaisjärjestöjä niiden työssä erilaisten erityissuojelua tarvitsevien lasten parissa, kuten katulapset, vammaiset lapset, laitoslapset ja lapsityövoima.

Projektin tuloksena julkaistiin teos:

Trinidad, Arnie C.
Child Pornography in the Philippines
Psychosocial Trauma and Human Rights Program
UP Center for Integrative and Development Studies
and UNICEF Manila
2005

Sivu perustuu Anna Piskosen esitelmään 29.9.2005 Filippiinit-seuran järjestämässä tilaisuudessa.