Luonto

Luonto ja ympäristö

Lue lintuharrastaja Irynn Abanon blogi Manilanlahden lintuja uhkaavista rakennushankkeista

Kuva: Kummituseläin (engl. tarsier) on uhanalainen kuten moni muukin Filippiinien alkuperäisestä eläimistöstä.

Filippiinit on hiukan Suomea pienempi maa (300 000 km2). Se on yksi maailman suurimmista saaristoista yli 7000 saarineen.

Vain 27 % maasta on viljelykelpoista. Loppu on vuoristoa, tiheitä sademetsiä tai ruohikkoa.

Maaperä on melko köyhää. Kun asukkaita on yli 100 miljoonaa, on jo vaikeuksia tuottaa tarpeeksi elintarvikkeita kaikille.

Enää noin kolmasosa Filippiineistä on metsän peitossa ja vain pieni osa siitä on koskematonta luontoa. Metsänhakkuut ovat tärkeä elinkeino. Köyhyys yhdessä globalisoitumisen kanssa johtaa hakkuiden tehostamiseen luonnon monimuotoisuuden ja tulevaisuuden metsävarojen kustannuksella.

Lukuisat lajit ovat vaarassa kadota. Yli 10 000:ta kotoperäistä kasvi- ja kukkalajia, 760:tä lintulajia ja suurta määrää nisäkkäitä, joita esiintyy vain Filippiineillä, uhkaa järjestelmällinen tuho kehityksen nimessä.

Filippiinit-seuran ympäristöjulkaisu:


Filippiinien kestämätön kehitys.
Filippiinien ympäristöongelmia kestävän kehityksen näkökulmasta.
Toim. Maarit Huhtaniemi.
Filippiinit-seura ry, Helsinki 1993. 85 s.

“Kirjanen kertoo filippiiniläisten elinympäristöön vaikuttavista tekijöistä, kehityksen ongelmista ja mahdollisuuksista. Yhdestätoista kirjoittajasta kymmenen on suomalaisia. Osa heistä on työskennellyt Filippiineillä pitkiäkin aikoja. Kirjoittajat tarkastelevat saarivaltiota eri näkökulmista: metsät, alkuperäiskansat, luonnonolot, maapolitiikka.”

Eino Tolvanen: “Filippiinit kaaoksessa”, kirja-arvostelu, Suomen Luonto 12/94.

Kysy kirjaa seuran sihteeri Riitta Vartilta,
puh. 040 8454 794, riitta.vartti @ kolumbus.fi.

Ympäristöaiheisia artikkeleita myös perustietokirjassa Filippiinit – myrskyjen ja mahdollisuuksien saaristo, toim. Tove Selin, LIKE, Pystykorva-kirjat, 2. painos 2008.

Luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöjä

Haribon Foundation